Nahrávání

Loading

Program

Historickým večerem nás bude provázet herečka a moderátorka Veronika Arichteva. Na slavnostním zahájení večera vystoupí Pin Up & Vintage Studio se svou ukázkou. Mimo klasické plesové melodie zazní i orchestrální muzika v podání Prestige symphony orchestra. Můžete se také těšit na repertoár prvorepublikové klasiky Melody Gentlemen. Po půlnoci parket roztančí originální kapela Electrophonix.

Samozřejmě nebudou chybět dva jedinečné dobové fotokoutky, kde budete moci zvěčnit svůj zážitek na fotopapír.

An actress and a host Veronika Arichteva will guide us through the historical evening and Pin Up & Vintage Studio’s fashion show will enliven the grand opening. Musical program will vary from typical ball songs through orchestral music by Prestige symphony orchestra and First Republic-like classics by Melody Gentlemen to an unusual band called Electrophonix.

You will of course have the opportunity to have yourselves photographed in two of our unique photo corners.

•19:00•
Otevření Kongresového centra Opening of the Congress center
•20:00•
Slavnostní zahájení Grand opening of the ball Dobová ukázka Pin Up & Vintage Studio
Úvodní slovo moderátorky Veroniky Arichtevy
Proslov rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Petra Sáhy, CSc.
Pin Up & Vintage Studio’s fashion show
The introductory word of the presenter Veronika Arichteva
Speech of TBU’s rector prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
•20:20•
Hudební vystoupení Prestige symphony orchestra Prestige symphony orchestra
•21:00•
Prvorepubliková hudba Melody Gentlemen First republic music of Melody Gentlemen
•21:15•
Otevření rautu v malém salonku Opening of the banquet in the small lounge
•21:30•
Prestige symphony orchestra Prestige symphony orchestra
•22:05•
Melody Gentlemen Melody Gentlemen
•22:40•
Prestige symphony orchestra Prestige symphony orchestra
•23:20•
Plesové překvapení A surprise
•23:30•
Prestige symphony orchestra Prestige symphony orchestra
•0:00•
Losování hlavních cen Main prize draw
•0:15•
Hudební vystoupení Electrophonix Electrophonix
•2:00•
Ukončení programu End of the program

Vstupenky

Tickets

Vstupenka na stání Vstupenka na sezení Vstupenka ne sezení s rautem

Rezervace je potřebné vyzvednout ve dnech 5. února a 6. února v budově rektorátu UTB (U13) od 10:00 do 16:00 hodin. V případě nevyzvednutí rezervace vstupenka propadá do volného prodeje.

Vstupenky bude také možné zakoupit ve dnech od 5. února do 16. února na následujících místech:

This year you will be able to make a reservation for a particular seat in the hall - specifically from 20.00 of February 1st till the noon of February 4th. You need to pick up your reservation during February 5th and 6th in the TBU rectorate building (U13) from 10.00 till 16.00. If the reservation is not picked up, it automatically passes to the free sale.

It will also be possible to buy the tickets from February 5th till February 16th in the following places:

Budova rektorátu UTB (U13)

TBU rectorate building (U13)

5. 2. - 7. 2. od 10:00 do 16:00 hodin February 5th - February 7th 10.00 - 16.00 8. 2. od 10:00 do 14:00 hodin February 8th 10.00 - 14.00 12. 2. - 16. 2. od 10:00 do 14:00 hodin February 12th - February 16th 10.00 - 14.00

Menzy U2, U4, U5 a U13

U2, U4, U5, U13 refectories February 6th - February 16th

6. 2. - 16. 2. dle otevírací doby during the opening hours (tickets for standing only) pouze lístky na stání

Bližší informace k předprodeji

More information about the advance sale:

Alena Valová valova@sutb.cz +420 720 447 732

Eventy

Events

Abyste na ples přišli správně naladěni, připravili jsme pro Vás několik doprovodných událostí, které proběhnou pár dní před samotnou akcí.

We have prepared a few events preceding the ball itself in order to put you in the right mood.

Kontakty

Contacts

Miroslav Procházka

Koleje a menza UTB Halls of Residence and Refectory prochazka@kmz.utb.cz +420 725 532 651

Eva Novotná

Studentská unie UTB TBU Student Union novotna@sutb.cz +420 603 152 668

Michal Kinc

Studentská unie UTB TBU Student Union michal.kinc@sutb.cz +420 725 941 451

Adresa

Adress

Kongresové centrum Zlín Zlín Congress center nám. T. G. Masaryka 5556 T. G. Masaryk Square 5556 760 01 Zlín mapa map

Organizátoři

Organizers